Polakowi jeno dom drewniany przystoi, a insze domy z błota tudzież kamienia, przez mularzy przysposobione, Frycom i inszemu kacerstwu zostawmy!
Onufry Zagłoba
Regiony Polski Drewnianej » Skanseny  |  Artykuł napisano: 15.09.2011
Opole
Skansen w Opolu pokazuje różnorodność i bogactwo dawnej wsi śląskiej. Są tu zarówno gospodarstwa chłopskie, budynki dworskie jak i młyny, kuźnie i inne budynki przemysłu wiejskiego.

            Na mnie szczególne wrażenie zrobiły kopulaste spichlerzyki z którymi nie spotkałem się w innych regionach oraz duże spichlerze dworskie które nie występują w innych skansenach. Przy całej różnorodności budownictwa drewnianego w Polsce zdumiewa jednak jak bardzo podobne do siebie są chałupy w tak odległych od siebie regionach jak Mazury i Sląsk. wiele z tych chałup mogłoby stać na Mazurach i nie wyróżniałyby się niczym .

            Bardzo ciekawe są tutaj chałupy łączące budownictwo wieńcowe z szachulcowym. Widać tu twórcze zlanie się w jedno niemieckich tradycji budownictwa szkieletowego z polską wieńcówką

            W skansenie tym jest także kościół drewniany bardzo podobny do tego z Rychnowa na Mazurach, którego kopia znajduje się w skansenie w Olsztynku. Jest to kolejny dowód na prapolskość ziem przyłączonych do Macierzy po II wojnie. To oczywiście żart jednak widać że istniało pewne wspólne dziedzictwo kulturowe ludności polskiej niezależnie w jak różnych i odległych od siebie państwach przyszło im żyć

            W skansenie w Opolu powstał niedawno budynek administracyjno-wystawienniczy, który jest wspaniałym przykładem nawiązania do tradycyjnego budownictwa wiejskiego w architekturze bardzo nowoczesnej. Jest to pierwszy taki przypadek z którym się spotkałem pośród wielu nieciekawych budynków powstających w skansenach współcześnie i zasługuje na wielkie uznanie i popularyzację.

                                                                                                          arch. Piotr Olszak

Galeria zdjęć
Portal Internetowy o Tradycyjnym Budownictwie Drewnianym www.drewnopedia.pl
© Polska Drewniana Sp. z o.o. | ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa | tel. 22 320 29 79 | biuro@polskadrewniana.pl
Pracownia Projektowa: ul. Św. Wojciecha 10 | 12-200 Pisz | 609 032 440

Projekt i wykonanie MASURIA® Krzysztof Szyszkowski
Kopiowanie zawartości bez zgody jest zabronione